ETIQA PERNIAGAAN : RISK ADVICE & PROTECT

Etiqa Risk Advice & Protect (eRAP)

Menganalisis, menilai, mencegah, mengurangkan dan mengawal pendedahan risiko operasi perniagaan syarikat anda.

Etiqa Risk Advice & Protect (eRAP)
Etiqa Risk Advice and Protect (eRAP) menyediakan perkhidmatan menganalisis, menilai, mencegah, mengurangkan dan mengawal pendedahan risiko yang mungkin dihadapi oleh operasi perniagaan syarikat. Ini akan membolehkan syarikat mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang risiko mereka sebelum memutuskan perlindungan yang sesuai untuk melindungi operasi perniagaan mereka.
Perkhidmatan ini disediakan oleh Jurutera Risiko dan Penasihat Risiko dalaman Etiqa, manakala perkhidmatan khusus pihak ketiga yang bersifat teknikal akan disyorkan mengikut keperluan risiko yang dinilai.
Risiko Jurutera & Penasihat 

Jabatan Perkhidmatan Teknikal & Pengurusan Risiko (TRMS) Etiqa terdiri daripada Jurutera Risiko yang berkelayakan dalam pelbagai bidang kejuruteraan, manakala Penasihat Risiko kami terdiri daripada kakitangan terpilih daripada pelbagai unit perniagaan yang mahir dalam menyediakan perundingan produk insurans am, dan yang telah dilatih oleh jabatan TRMS Etiqa sendiri dengan pengetahuan teknikal dalam memberikan nasihat risiko yang kukuh.

Sasaran Pasaran

Pada masa ini, perkhidmatan Nasihat dan Perlindungan Risiko (RAP) ditawarkan kepada pelanggan sedia ada Etiqa. Walau bagaimanapun, syarikat yang mendapatkan perkhidmatan pengurangan risiko atau nasihat alternatif dalam industri seperti, pembuatan, loji janakuasa, minyak & gas, penerbangan, marin, pembinaan, telekomunikasi, pertanian serta sebarang operasi perniagaan yang terdedah kepada potensi risiko operasi, boleh mendapat banyak manfaat daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Etiqa.

Pendekatan

Perkhidmatan RAP akan dikendalikan oleh Jurutera Risiko & Penasihat Risiko Etiqa (dan/atau oleh pihak ketiga jika perlu) di operasi perniagaan pelanggan masing-masing. Sebarang laporan penilaian risiko yang diminta akan tertakluk kepada terma dan syarat.

Servis Risk Advice & Protect

Perundingan Kawalan Risiko

+ Penilaian pendedahan risiko dan prosedur keselamatan.
+ Lakukan tinjauan kawalan kerugian ke atas harta & langkah kawalan risiko.
+ Nasihatkan pelanggan tentang amalan terbaik dalam pengurangan risiko dan strategi pengurusan keselamatan.

Perundingan Pendedahan Perils

+ Pengenalpastian bahaya Insurans Kebakaran.
+ Untuk menasihati peril yang paling sesuai untuk harta atau aset yang boleh diinsuranskan.

Konsultasi Perlindungan Kilat

+ Penilaian perlindungan kilat (Lembah Klang sahaja).
+ Penilaian tapak oleh perunding perlindungan kilat .

Tinjauan Termografi Inframerah

+ Ujian tidak merosakkan.
+ Tinjauan elektrik - mengenai unjuran haba sistem elektrik.
+ Tinjauan mekanikal – mengenai unjuran terma sistem mekanikal.
+ Tinjauan struktur – mengenal pasti struktur unjuran haba.
+ Penilaian tapak oleh perunding Termografi Inframerah berlesen.

Bengkel Sistem Perlindungan Kebakaran

+ Kenal pasti sistem perlindungan kebakaran yang ada.
+ Semak fungsi dan operasi. sistem perlindungan kebakaran yang ada.
+ Kenal pasti kekurangan jika ada.
+ Penyelenggaraan, pemeriksaan dan ujian mengikut amalan terbaik industri.

Latihan Suai Kebakaran Memadam Kebakaran

+ Prinsip asas memadam kebakaran.
+ Penggunaan asas sistem perlindungan kebakaran yang ada.

Hubungi Kami Sekarang!

Dapatkan sebutharga dalam masa 24 jam
sahaja secara PERCUMA!

*Tekan Butang Sebutharga

© 2022 NISAMIR AGENCY (IP0494055-K)
Kami mementingkan pelanggan kami dan meletakkan mereka sebagai keutamaan. 
Kami bertekad untuk memenuhi kehendak pelanggan dan membantu mereka melindungi aset mereka, mengekalkan 
gaya hidup mereka dan membina masa depan yang lebih baik.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram